Recuair

aplikace pro řízení rekuperace

úvodní stránka se zalogováním: uživatel+heslo, příp. jen heslo
– stránka po zalogování, kde lze číst stav a ovládat jednotku: co
zobrazit a měnit (aktuální režim jednotky, zbývající čas bypassu, čas při režimu holiday, venkovní a vnitřní teplota + ovládání – zřejmě to, co je na dálkovém ovladači + možnost zapnout/vypnout bílou LED), všechny nastavovací parametry jednotky jsou přes USB

Views: 348